Data rond de jaarwisseling

 vrijdag 22 december laatste keer jeugdschaken van het jaar
 dinsdag 26 december geen schaken bij de senioren
 vrijdag 29 december geen jeugdschaken
 dinsdag 2 januari geen schaken bij de senioren
 vrijdag 5 januari geen jeugdschaken
 dinsdag 9 januari Champagnetoernooi voor alle leden in Wijkcentrum Essesteijn.
 vrijdag 12 januari eerste keer jeugdschaken in 2018

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOC: Aannamebeleid vrijwilligers

Ten aanzien van het aannamebeleid van vrijwilligers onderneemt Schaakvereniging Voorburg de volgende activiteiten alvorens een vrijwilliger toe te laten:

* Houd een kennismakingsgesprek.

* Check referenties; bel de club waar waar de vrijwilliger vandaan komt.

* Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3-5 jaar.

* Maak de begeleider lid van de bond. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

* Maak de begeleider bekend met de gedragsregels

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOC: Gedragsregels seksuele intimidatie

Schaakvereniging Voorburg hanteert de gedragsregels van het NOC*NSF omtrent Gedragsregels seksuele intimidatie. Hieronder treft u deze aan. Daarnaast wordt van iedere vrijwilliger een VOG vereist. 

 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

 

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schaaknieuws oktober 2017

Ter promotie van de schaakvereniging hebben we een pagina gereserveerd in de folder van Wijkcentrum Essesteijn.

Deze wordt verspreid onder 2500 huishoudens. Klik hier op onderstaand voorbeeld om de folder op A4 formaat te bekijken:

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wel/geen schaken tijdens de vakantie

Tijdens deze zonnige vakantie wordt er WEL op dinsdagavond 16 oktober 2017 geschaakt bij de senioren.

Bij de jeugd op vrijdagavond 20 oktober 2017 wordt er NIET geschaakt.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zomercompetitie 2017 Eindstand

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 29 augustus 2017 Eindstand

Wit ZwartUitslag
Adrey Caljé - Jan Nienhuis 0-1
Lex Zijlstra - Edo Nitzsche ½-½
Johan de Vries - Rob van de Kamp 1-0
Bob Ameling - Marcel Wouters 1-0
Bert van de Sluis - Adrie Goebertus 0-1
Jan van Keekem - Farid Al Patty 0-1
Martin Mellens - Afwezig met geldige reden
Wim Eigenraam - Afwezig met geldige reden
Hans van Lis - Afwezig met geldige reden
Wim Happel - Afwezig met geldige reden
Sigmund Gernhard - Afwezig met geldige reden
Mees van Koppen - Afwezig met geldige reden
Bart Walder - Afwezig met geldige reden
Siyar Zenging - Afwezig met geldige reden
Paul Baak - Afwezig met geldige reden
Arco van der Horst - Afwezig met geldige reden
Aart Rietveld - Afwezig met geldige reden
Hugo Elings - Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Bob Ameling 7,00 1 9 6 2 1 0 77,8 38 27,75 1 1W 0 1 0 0
2 Edo Nitzsche 7,00 1 9 5 4 0 0 77,8 36 25,5 1 1Z 0 1 0 0
3 Lex Zijlstra 5,50 1 8 3 5 0 0 68,8 34,5 21,75 2 2W 0 2 0 0
4 Martin Mellens 4,50 1 5 4 1 0 0 90,0 20 16,5 -1 1Z 1 4 0 0
5 Farid Al Patty 4,50 1 10 3 3 4 0 45,0 44 16 0 1Z 0 0 0 0
6 Wim Happel 4,00 1 8 3 2 3 0 50,0 37,5 18 0 1Z 0 2 0 0
7 Johan de Vries 4,00 1 10 3 2 5 0 40,0 31,5 6,5 0 1W 0 0 0 0
8 Bart Walder 3,50 1 6 3 1 2 0 58,3 27,5 10,75 0 1Z 0 4 0 0
9 Marcel Wouters 3,50 1 7 3 1 3 0 50,0 20 6,5 -1 1Z 0 3 0 0
10 Adrey Caljé 3,50 1 7 2 3 2 0 50,0 23,5 10 1 2W 0 3 0 0
11 Jan van Keekem 3,00 1 8 3 0 5 0 37,5 36,5 9,5 0 1W 0 2 0 0
12 Paul Baak 3,00 1 7 3 0 4 0 42,9 26 8,5 1 1Z 0 3 0 0
13 Siyar Zenging 3,00 1 6 3 0 3 0 50,0 19 8,5 0 1Z 0 4 0 0
14 Jan Nienhuis 3,00 1 7 2 2 3 0 42,9 27,5 11,75 -1 1Z 0 3 0 0
15 Freek Haaksma 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 4 0,5 -1 2Z 0 7 0 0
16 Adrie Goebertus 2,00 1 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1Z 0 8 0 0
17 Bert van de Sluis 1,50 1 5 1 1 3 0 30,0 15,5 4,25 -1 1W 0 5 0 0
18 Rob van de Kamp 1,50 1 5 1 1 3 0 30,0 12,5 3,25 -1 1Z 0 5 0 0
19 Sigmund Gernhard 1,50 1 5 1 1 3 0 30,0 9,5 1,25 -1 2Z 0 5 0 0
20 Hans van Lis 1,00 1 4 1 0 3 0 25,0 17,5 1,5 0 1Z 0 6 0 0
21 Aart Rietveld 1,00 1 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5 1 1W 0 9 0 0
22 Wim Eigenraam 0,50 1 4 0 1 3 0 12,5 6 0,75 0 1Z 0 6 0 0
23 Arco van der Horst 0,00 1 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0 0 1W 0 8 0 0
24 Mees van Koppen 0,00 1 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0 1 1W 0 9 0 0
25 Hugo Elings 0,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 9 0 0
Schrijf reactie (0 Reacties)

Zomercompetitie 2017 Ronde 9

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 22 augustus 2017

Wit ZwartUitslag
Adrey Caljé - Johan de Vries ½-½
Rob van de Kamp - Wim Eigenraam ½-½
Farid Al Patty - Martin Mellens 0-1
Marcel Wouters - Freek Haaksma 1-0
Lex Zijlstra - Bob Ameling ½-½
Edo Nitzsche - Paul Baak 1-0
Hans van Lis - Afwezig met geldige reden
Adrie Goebertus - Afwezig met geldige reden
Jan Nienhuis - Afwezig met geldige reden
Wim Happel - Afwezig met geldige reden
Sigmund Gernhard - Afwezig met geldige reden
Mees van Koppen - Afwezig met geldige reden
Bert van de Sluis - Afwezig met geldige reden
Jan van Keekem - Afwezig met geldige reden
Bart Walder - Afwezig met geldige reden
Siyar Zenging - Afwezig met geldige reden
Arco van der Horst - Afwezig met geldige reden
Aart Rietveld - Afwezig met geldige reden
Hugo Elings - Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Edo Nitzsche 6,50 1 8 5 3 0 0 81,3 28,5 21,25 2 2W 0 1 0 0
2 Bob Ameling 6,00 1 8 5 2 1 0 75,0 30,5 20,75 0 1Z 0 1 0 0
3 Lex Zijlstra 5,00 1 7 3 4 0 0 71,4 24,5 16,25 1 1W 0 2 0 0
4 Martin Mellens 4,50 1 5 4 1 0 0 90,0 18,5 15,25 -1 1Z 1 3 0 0
5 Wim Happel 4,00 1 8 3 2 3 0 50,0 33,5 16,25 0 1Z 0 1 0 0
6 Bart Walder 3,50 1 6 3 1 2 0 58,3 24,5 9,5 0 1Z 0 3 0 0
7 Marcel Wouters 3,50 1 6 3 1 2 0 58,3 12 6 0 2W 0 3 0 0
8 Farid Al Patty 3,50 1 9 2 3 4 0 38,9 38 12,25 1 1W 0 0 0 0
9 Adrey Caljé 3,50 1 6 2 3 1 0 58,3 18 8,75 0 1W 0 3 0 0
10 Jan van Keekem 3,00 1 7 3 0 4 0 42,9 30,5 9,5 -1 1Z 0 2 0 0
11 Paul Baak 3,00 1 7 3 0 4 0 42,9 24,5 7,5 1 1Z 0 2 0 0
12 Siyar Zenging 3,00 1 6 3 0 3 0 50,0 16 6,5 0 1Z 0 3 0 0
13 Johan de Vries 3,00 1 9 2 2 5 0 33,3 27,5 5 -1 1Z 0 0 0 0
14 Freek Haaksma 2,00 1 3 2 0 1 0 66,7 4 0,5 -1 2Z 0 6 0 0
15 Jan Nienhuis 2,00 1 6 1 2 3 0 33,3 21 6,75 0 1W 0 3 0 0
16 Bert van de Sluis 1,50 1 4 1 1 2 0 37,5 12,5 4,25 -2 3Z 0 5 0 0
17 Sigmund Gernhard 1,50 1 5 1 1 3 0 30,0 9,5 1,25 -1 2Z 0 4 0 0
18 Rob van de Kamp 1,50 1 4 1 1 2 0 37,5 6,5 2,25 0 1W 0 5 0 0
19 Hans van Lis 1,00 1 4 1 0 3 0 25,0 16,5 1,5 0 1Z 0 5 0 0
20 Adrie Goebertus 1,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1,5 1,5 1 1W 0 8 0 0
21 Aart Rietveld 1,00 1 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5 1 1W 0 8 0 0
22 Wim Eigenraam 0,50 1 4 0 1 3 0 12,5 6 0,75 0 1Z 0 5 0 0
23 Arco van der Horst 0,00 1 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0 0 1W 0 7 0 0
24 Mees van Koppen 0,00 1 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0 1 1W 0 8 0 0
25 Hugo Elings 0,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 8 0 0
Schrijf reactie (0 Reacties)
2018  Schaakvereniging Voorburg